کود نیتروژن

دسامبر 29, 2016

تأثیر و استفاده کود نیتروژن و گوگرد در مزارع کُلزا

تأثیر و استفاده کود نیتروژن و گوگرد در مزارع کُلزا كلزا با داشتن بيش از 40 درصد روغن دانـه و كنجالـه سرشـار از پروتئين، از دانه¬هاي […]