آوریل 29, 2020
کود مناسب هندوانه

پایلوت گلخانه هندوانه شهرستان گنبد

استفاده از محصولات نوبل (کمپلکس ماده آلی ) ، تاپ ماکرو(سه بیست مایع) ، کامیتو( پتاسیم بالا ) ، کال آپ (کلسیم + بور)، ان آپ […]
می 28, 2016

کود مایع K.MITO (کامیتو)

کود مایع K.MITO (کامیتو) | کود مایع پتاسیم در این مطلب به معرفی کود مایع کامیتو میپردازیم.پتاسیم بعد از نیتروژن پر مصرف ترین عنصر توسط گیاه […]