پرداخت نیمی از مطالبات کشاورزان تا پایان هفته جاری

شهریور ۲۱, ۱۳۹۵

پرداخت نیمی از مطالبات کشاورزان تا پایان هفته جاری

پرداخت نیمی از مطالبات کشاورزان تا پایان هفته جاری به گزارش کشاورزنیوز (اخبارکشاورزی ایران) : وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون قریب به ۸ هزار […]