مهندسی ژنتیک

آوریل 10, 2017

مهندسی ژنتیک اصلاح نباتات را از حصار گونه‌ها رها کرده است

مهندسی ژنتیک، اصلاح نباتات را از حصار گونه‌ها رها کرده است مدیر قطب علمی تنش های محیطی در غلات گفت: مهندسی ژنتیک با ایجاد امکان عبور […]