مهندسی ژنتیک

فروردین ۲۱, ۱۳۹۶

مهندسی ژنتیک اصلاح نباتات را از حصار گونه‌ها رها کرده است

مهندسی ژنتیک، اصلاح نباتات را از حصار گونه‌ها رها کرده است مدیر قطب علمی تنش های محیطی در غلات گفت: مهندسی ژنتیک با ایجاد امکان عبور […]