مصرف کود ازته در لایه بالایی خاک

شهریور ۲۳, ۱۳۹۵

تغذیه برنج در شالیزار

تلفات کود ازته در زراعت برنج به علت شرایط غرقابی به ۴۰ تا ۶۰ % می رسد. برای افزایش راندمان کود و کاهش هزینه تولید و […]