مصرف داخلی

نوامبر 9, 2016

مصرف داخلی انار 900 هزارتن است

مصرف داخلی انار 900 هزارتن است/ تولید بیش از یک میلیون تن ابوالقاسم حسن پور روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: به […]