فروش کود مایع

می 28, 2016

کود مایع SAL.STOP(سال.استاپ)

مواد هیومیکی ساختار پویایی دارند و تا 80 درصد مواد آلی خاک را تشکیل می دهند . مواد هیومیکی قابل استفاده در کشاورزی شامل اسید هیومیک […]
می 8, 2016

کود مایع

فهرست محتوا کود مایع چیست؟ عنصرهای غذایی مناسب برای گیاه تولید و فروش کود مایع پتاسیم و پتاس بالا (کود مایع) مزایای استفاده از کودهای مایع […]
می 8, 2016

محصولات ZAEEM

تولید و فروش کودهای مایع و جامد زعیم ZAEEM بسیار با کیفیت و مرغوب طبق پیش بینی های انجام شده توسط بانک جهانی، جمعیت جهان از […]