صادرات غیرنفتی

دسامبر 30, 2018

تراز تجاری بخش کشاورزی 60 درصد رشد کرد

تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی در هشت ماه نخست امسال با 60 درصد افزایش نسبت به دوره […]