سولفات پتاسیم

ژوئن 1, 2016

کود پودری سولفات پتاسیم (0-0-52)

کود پودری سولفات پتاسیم  (52-0-0) پتاسیم یکی از عناصر نسبتا فراوان در پوسته کره زمین و همچنین در تولید کود های پتاسیم می باشد. اولین نقش […]