زمان هرس درختان

فوریه 11, 2018

هرس درختان

بهترین زمان هرس درختان بهترین زمان هرس درختان گردو با توجه به اينكه درخت گردو درختي حجيم و گسترده است، اگر به حال خود رها شود […]