زمان آبیاری درختان

فوریه 11, 2018

بهترین زمان آبیاری درختان گردو و انار

بهترین زمان آبیاری درخت گردو برای تولید گردو علاوه بر نوع نهال، آبیاری مناسب هم تاثیرگذار است. آبیاری درخت گردو به به چند روش مثل آبیاری […]