زمان آبیاری درختان

بهمن ۲۲, ۱۳۹۶

بهترین زمان آبیاری درختان

بهترین زمان آبیاری درختان گردو و انار بهترین زمان آبیاری درخت گردو برای تولید گردو علاوه بر نوع نهال، آبیاری مناسب هم تاثیرگذار است. آبیاری درخت […]