درخت گلاس

بهمن ۲۲, ۱۳۹۶

بهترین زمان هرس درختان

با توجه به اینکه درخت گردو درختی حجیم و گسترده است، اگر به حال خود رها شود پس از چند سال تبدیل به درختی با شاخ […]