درخت گردو

بهمن ۲۲, ۱۳۹۶

هرس درختان

بهترین زمان هرس درختان بهترین زمان هرس درختان گردو با توجه به اینکه درخت گردو درختی حجیم و گسترده است، اگر به حال خود رها شود […]
بهمن ۲۲, ۱۳۹۶

بهترین زمان آبیاری درختان

بهترین زمان آبیاری درختان گردو و انار بهترین زمان آبیاری درخت گردو برای تولید گردو علاوه بر نوع نهال، آبیاری مناسب هم تاثیرگذار است. آبیاری درخت […]
بهمن ۲۲, ۱۳۹۶

خشک شدن درخت گردو

آلودگی هوا دلیل خشک شدن درختان پایتخت است یک از اصلی ترین دلایل خشک شدن یکباره درختان در شهر تهران، آلودگی بیش از اندازه هوا طی […]