درخت گردو

بهمن ۲۲, ۱۳۹۶

بهترین زمان هرس درختان

با توجه به اینکه درخت گردو درختی حجیم و گسترده است، اگر به حال خود رها شود پس از چند سال تبدیل به درختی با شاخ […]
بهمن ۲۲, ۱۳۹۶

بهترین زمان آبیاری درختان

بهترین زمان آبیاری درخت گردو برای تولید گردو علاوه بر نوع نهال، آبیاری مناسب هم تاثیرگذار است. آبیاری درخت گردو به به چند روش مثل آبیاری […]
بهمن ۲۲, ۱۳۹۶

خشک شدن درخت گردو

آلودگی هوا دلیل خشک شدن درختان پایتخت است یک از اصلی ترین دلایل خشک شدن یکباره درختان در شهر تهران، آلودگی بیش از اندازه هوا طی […]