دسامبر 2, 2018

قیمت خرید تضمینی گندم 1600 تومان تعیین شد

تهران- ایرنا- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جاری 1600 تومان تعیین […]