خشکیدگی درخت گردو

بهمن ۲۲, ۱۳۹۶

خشک شدن درخت گردو

خشک شدن درختان گردو آلودگی هوا دلیل خشک شدن درختان پایتخت است یک از اصلی ترین دلایل خشک شدن یکباره درختان در شهر تهران، آلودگی بیش […]