برنامه غذایی گیاه گوجه فرنگی

اکتبر 3, 2016

برنامه غذایی گوجه فرنگی

  برنامه غذایی گیاه گوجه فرنگی 1- مرحله خزانه : در مرحله خزانه پیشنهاد می گردد قبل از انتقال نشاء از محلول پاشی یک لیتر AMINO.GROWTH […]