سپتامبر 13, 2016

تغذیه برنج در شالیزار

تغذیه برنج در شالیزار تلفات کود ازته در زراعت برنج به علت شرایط غرقابی به 40 تا 60 % می رسد. برای افزایش راندمان کود و […]