آفت ، مزارع هندوانه دزفول

تیر ۲۰, ۱۳۹۵

آفت مزارع هندوانه دزفول را نابود کرد

آفت ، مزارع هندوانه دزفول را نابود کرد دزفول – ایرنا – رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزان دزفول گفت: بر اثر شرایط نامساعد آب و […]