آبیاری درخت گردو

بهمن ۲۲, ۱۳۹۶

بهترین زمان آبیاری درختان

بهترین زمان آبیاری درخت گردو برای تولید گردو علاوه بر نوع نهال، آبیاری مناسب هم تاثیرگذار است. آبیاری درخت گردو به به چند روش مثل آبیاری […]