توصیه های غذایی

فوریه 13, 2018

برنامه غذایی زیتون

1- فاصله بین برداشت تا قبل از تورم جوانه ها (زمستان گذرانی) محلول پاشی: 1.5 لیتر بلوم ست + 1 کیلو آمینواسپارک در هر 400 لیتر […]
مارس 8, 2017

برنامه غذایی کُلزا

برنامه غذایی کُلزا -قبل از کاشت: 5/1 کیلوگرم هیوفارم + 25 کیلوگرم سولفات روی 34 درصد + 50 کیلوگرم گوگرد 60 درصد + 25 کیلوگرم سولفات […]
اکتبر 24, 2016

برنامه غذایی سیب

مرحله اول: بعد از برداشت میوه و قبل از ورود به زمستان گذرانی : 5/1لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گروس) در 1000 لیتر آب […]
اکتبر 3, 2016

برنامه غذایی گوجه فرنگی

  برنامه غذایی گیاه گوجه فرنگی 1- مرحله خزانه : در مرحله خزانه پیشنهاد می گردد قبل از انتقال نشاء از محلول پاشی یک لیتر AMINO.GROWTH […]
جولای 9, 2016

برنامه غذایی یونجه و شبدر

قبل از کشت جهت آماده سازی زمین : 5 لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) + 2 کیسه N-P-K (10-52-10+TE) در هکتار چین اول : زمان اولین آب 2 […]
جولای 9, 2016

برنامه غذایی انواع لوبیا

در اولین آب بعد از کشت : 3 لیتر PRIME (پریم) + 5 لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) در دومین آب آبیاری : 2 لیتر N.UP (اِن.آپ) + […]
جولای 9, 2016

برنامه غذایی فلفل دلمه

در اولین آب بعد از کشت : در این مرحله استفاده از 3 کیسه (10-52-10+TE) N-P-K + 2 لیتر PRIME (پریم) + 3 لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) […]
جولای 9, 2016

برنامه غذایی سیب زمینی

با توجه به اینکه جوانه زنی و سبز شدن سیب زمینی به زمان بیشتری نسبت به سایر گیاهان نیاز دارد پیشنهاد می شود از کود NOBEL […]
جولای 9, 2016

برنامه غذایی زعفران

برنامه غذایی زعفران   1 – در اولین آب آبیاری : 5 لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) + 3 لیتر  PRIME(پریم) + 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)   2- […]