هدف گذاری صادرات ۵۰ هزار تن سیب از استان تهران
دی ۲۶, ۱۳۹۵
محصولات بذر و نهال با کیفیت، برند مشترک می گیرند
بهمن ۲, ۱۳۹۵

نمونه¬ها از برگ¬ های زیر برگ¬های انتهایی شاخه ¬های بدون میوه که کاملاً توسعه یافته ¬اند و صرفاً از برگچه¬های انتهایی، به طور تصادفی و از ارتفاع تقریبی ۱۲۰-۱۸۰ سانتی¬متری سطح زمین بسته به سن درخت برداشته می¬شوند. نمونه¬برداری برگ معمولاً بعد از دوره پر شدن مغز (اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه) انجام می¬گیرد. جدول راهنمایی که جهت تفسیر نتایج تجزیه برگ در اغلب منابع ذکر شده بر اساس نمونه¬برداری در این زمان تهیه شده است. بنابراین نمونه¬هایی که خارج از این محدوده زمانی تهیه شوند ممکن است غلظت¬های متفاوتی از عناصر غذایی را نشان دهند و در تفسیر آنها باید دقت کافی انجام گیرد. اما مقایسه درختان سالم و مریض در هر زمانی می¬تواند انجام شود. معمولاً تعداد ۴ تا ۵ برگ از هر درخت و ۱۰ تا ۲۰ درخت در هر قطعه از باغ نمونه¬برداری می¬شود.

از برگ¬هایی که چند روز قبل از نمونه¬برداری با عناصر ریز¬مغذی (روی، مس، آهن، بر و منگنز) محلول¬پاشی شده¬اند، نباید نمونه¬برداری شود. در صورتی که علائم کمبود و یا مسمومیت بر روی برگ درختان مشاهده می¬شود باید از هر دو نوع برگ سالم و مریض بطور مجزا نمونه¬برداری صورت گیرد، نمونه¬برداری برگ معمولاً باید هر سال انجام شود تا هر دو سال پر محصول و کم محصول را در برگیرد. چرا که تفسیر نتایج آن باید با توجه به نتایج هر دو سال انجام شود. نمونه¬ها باید در پاکت¬های کاغذی قرار داده شده و حداکثر ۲۴ ساعت پس از نمونه¬برداری به آزمایشگاه ارسال گردد.

در صورتی که این امر ممکن نیست، حداکثر به مدت دو روز می¬توان نمونه¬ها را در دمای یخچال نگهداری کرد. نمونه¬ها پس از رسیدن به آزمایشگاه باید بالافاصله در دمای طبیعی محیط و دور از تابش خورشید خشک شوند. بر روی پاکت نمونه¬ها مشخصات کامل آنها از قبیل محل نمونه¬برداری، نام باغ یا باغدار، وضعیت باردهی شاخه و هر گونه اطلاعات لازم جهت شناسایی بهتر نمونه باید درج گردد.

 تجزیه برگی:

روش تجزیه برگ درختان، پراکندگی در باغ و در محیط خاکی. این روش معتبرتر است. برای این منظور ۸ تا ۱۰ درخت انتخاب می¬کنیم. بهتر است سن و نوع درخت، گونه درخت نزدیک هم باشند. از هر درخت ۱۵۰ گرم برگ کافی است. اگر سم¬پاشی شده باشد، ۱۰ روز بعد جمع¬آوری می¬شود. بهترین زمان ۸-۱۰ هفته بعد از گل دادن هست. (در واقع ۸-۱۰ هفته بعد از فول بلوم بهترین زمان نمونه¬برداری می¬باشد) ۱۲ هفته بعد فندوقه اتفاق می افتد.

 طرز نمونه برداری از برگ های سالم:

ابتدا مسیر نمونه¬برداری به شکل فرضی w (همانند مسیر نمونه¬برداری خاک مزارع (شکل۶)) انتخاب می¬شود. در هر نقطه انتخاب شده برای نمونه¬گیری چندین برگ که هم سن و از لحاظ مرحله رشدی مشابه هستند، انتخاب می¬شود. معمولا برگ¬هایی که به اندازه واقعی خود رشد کرده باشند و دور از نقطه رشد گیاه باشند ترجیح داده می¬شود ¬(تنها از برگ نمونه گرفته شود نه از ساقه و ریشه).

از برگ¬های له یا پاره شده، آلوده به آفات، بیماری¬ها و یا سایر عوارض استفاده نگردد. برای نمونه¬برداری از برگ های گل-آلود و یا آغشته به خاک استفاده نشود. پس از انتخاب نمونه¬ها، برگ¬ها را کاملاً با هم مخلوط نموده و از آنها به اندازه¬های که یک پاکت پلاستیکی را پر کند انتخاب می-گردد. اگر برگ¬ها خیس هستند آنها را با یک پارچه یا آب خشک¬کن خشک نمایید.

سپس روی کیسه اتیکت بزنید و مشخصات مزرعه، تاریخ و سایر اطلاعات لازم را ثبت کنید. نمونه-های مختلف را جدا از یکدیگر نگه دارید. معمولاً برای هر گیاه از اندام¬های مختص آن گیاه توصیه شده است مانند برگ، دمبرگ، ساقه و غیره و برگ¬های تازه جوانه زده و یا خیلی پیر برداشت نمی¬شود. نمونه¬برداری¬ها از برگ بایستی قبل از اولین محلو¬ل¬پاشی و ده روز پس از دومین محلول¬پاشی از کلیه تیمارها و شاهدها جداگانه صورت گیرد.

 نکته:

• نمونه¬ها را مخلوط نکنیم، مگر اینکه برای یک ناحیه باشد.
• باید درخت یک گونه باشد. نباید درخت پاکوتاه با درخت معمولی یکی باشد.
• حداقل برگ ریز ۱۰۰ برگ و برگ بزرگ ۷۰ برگ جمع¬آوری شود.
• نمونه¬برداری از تنه¬جوش، پاجوش و تاج¬ درخت، بهترین قسمت¬های گیاه است.
• شاخه¬ها از ارتفاع ۲۰ سانتی¬متری زمین باشد.
• از هر یک شاخه، دو برگ نمونه گرفته شود.
• حتما برگ سالم (برگ¬ها بدون لک و تمیز باشد) را جمع¬آوری کنند.
• نمونه برگ سالم باید حتما شسته شود (۱. رطوبت داشته باشد. ۲. هم سم و کود شسته شود و هم گرد و خاک شسته شود)
• خشک کردن برگ¬ها بعد از شستن و پهن کردن در هوای آزاد تا نمونه¬ها خشک شود. (نباید در معرض مستقیم خورشید قرار بدهیم)
• استفاده از برگ¬های خشک در کیسه نمونه¬گیری برای حمل و نقل استفاده شود.
• هرگز برگ¬های خیس را ارسال نکنید، نمونه خیس از بین می¬رود.
• با دقت و به طور کامل اطلاعات نمونه از جمله سن و نوع را مشخص کنید.
• نمونه¬ها باید به سرعت فرستاده شود به آزمایشگاه

https://encrypted-tbn0.gstatic.com(1)

تجزیه

تجزیه گیاه یکی از راه¬های شناخت کمبود و توصیه مصرف عناصر غذایی محسوب می¬شود. اگر کمبود عناصر غذایی در ابتدای رشد تشخیص داده شود امکان اصلاح وجود داشته و عملکرد و کیفیت محصولات از دست نخواهد رفت. تجزیه گیاه تنها کمبود و یا بیشبود عناصر غذایی را نشان می¬دهد. هنگامی که کمبود یک عنصر در تجزیه گیاه مشخص شد اعمال روش¬های رفع کمبود از جمله مصرف عنصر غذایی همیشه نمیتواند مؤثر واقع شود. بنابراین این نتایج بیشتر برای تصمیم¬گیری در کشت بعدی یا برای سال بعد می¬تواند اثرگذار باشد. تجزیه گیاه نمی¬تواند جانشین آزمون خاک شود ولی هنگامی که در کنار آزمون خاک انجام گیرد می-تواند در جهت تکمیل توصیه کودی مؤثر واقع شود. تجزیه گیاه پس از توصیه و مصرف کود می¬تواند نشان دهد که تا چه حد مصرف کود مؤثر واقع شده است.

 وسایل مورد نیاز نمونه برداری گیاه:

۱. قیچی
۲. کیسه پلاستیکی نمونه¬برداری
۳. برچسب بزرگ

http://nebula.wsimg.com(2)

http://www.centraliowaag.com(3)

(4 ) http://www.centraliowaag.com

http://www.centraliowaag.com(5)


شکل(۶)

منابع

۱- بهرام¬پور، ت. و اخوان، ک. ۱۳۹۴. نحوه نمونه-برداری خاک، آب و گیاه و توصیه¬های صحیح کودی.
۲- Posted Jul 2012. Pecan Leaf Sampling. This article originally in the June 2010 Ag News and Views newsletter.
3- Leaf sampling instructions . Central Analytical Laboratory plant Analysis.Departmentof crop and Soil Science Organ StateUniversity.

گردآوری شده توسط گروه تولیدی ZAEEM
دفتر مرکزی: تهران – اشرفی اصفهانی – ابتدای جلال آل احمد – ساختمان سینا – پلاک ۱۹۶ – طبقه ششم – واحد ۱۱
تلفن: ۵۴۴۲۹۲۱۷۴
همراه: ۰۹۱۲۸۵۰۵۲۴۷
www.zaeemco.com – info @ zaeemco.com

1/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *