دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور، آبزیان، ماشین آلات کشاورزی و صنایع وابسته (رشت ۹۷)
تاریخ شروع: سه شنبه ۲۹/۰۳/۹۷ (۰۶.۱۹.۲۰۱۸)
تاریخ پایان: جمعه ۰۱/۰۴/۹۷ (۰۶.۲۲.۲۰۱۸)
تلفن: ۰۱۳۳۳۶۹۰۹۵۴
آدرس: گیلان-رشت-کیلومتر ۴ جاده رشت_تهران-نمایشگاه بین المللی گیلان

بیست و پنجمین دوره نمایشگاهی بین المللی صنایع و کشاورزی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته اگروفور تهران ۹۷
تاریخ شروع: جمعه ۰۸/۰۴/۹۷ (۰۶.۲۹.۲۰۱۸)
تاریخ پایان: دوشنبه ۱۱/۰۴/۹۷ (۰۷.۰۲.۲۰۱۸)
تلفن: ۸۸۲۰۵۷۳۵-۰۲۱
آدرس: تهران-بزرگراه چمران-نمایشگاه بین المللی ایران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز ۹۷
تاریخ شروع: سه شنبه ۱۲/۰۴/۹۷ (۰۷.۰۳.۲۰۱۸)
تاریخ پایان: جمعه ۱۵/۰۴/۹۷ (۰۷.۰۶.۲۰۱۸)
تلفن: ۳۳۲۴۸۳۲۲-۰۴۵
آدرس: تبریز-محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی همدان ۹۷
تاریخ شروع: سه شنبه ۲۳/۰۵/۹۷ (۰۸.۱۴.۲۰۱۸)
تاریخ پایان: جمعه ۲۶/۰۵/۹۷ (۰۸.۱۸.۲۰۱۸)
تلفن: ۳۲۵۴۴۱۳۰-۰۸۱
آدرس: میدان عاشورا شهر همدان-نمایشگاه بین المللی همدان

دهمین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی، سم، کود، نهال و نهاده ها زنجان ۹۷
تاریخ شروع: سه شنبه ۳۰/۰۵/۹۷ (۰۸.۲۱.۲۰۱۸)
تاریخ پایان: جمعه ۰۲/۰۶/۹۷ (۰۸.۲۴.۲۰۱۸)
تلفن: ۰۹۱۲۴۲۰۲۳۸۵
آدرس: زنجان-بلوار گاوازنگ-نمایشگاه بین المللی زنجان

دومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شهر آفتاب تهران ۹۷
تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۱/۰۶/۹۷ (۰۹.۱۲.۲۰۱۸)
تاریخ پایان: دوشنبه ۲۴/۰۶/۹۷ (۰۹.۱۵.۲۰۱۸)
تلفن: ۴۰۸۸۲۰۱۳-۰۲۱ ، ۳۱۵۱۹-۰۵۱
آدرس: تهران-اتوبان خلیخ فارس-کیلومتر ۱۰ مجاور مرقد امام خمینی (ره)

نمایشگاه کشاورزی، آبیاری، آبرسانی نهاده ها و تجهیزات وابسته قزوین ۹۷
تاریخ شروع: سه شنبه ۲۴/۰۷/۹۷ (۱۰.۱۶.۲۰۱۸)
تاریخ پایان: جمعه ۲۷/۰۷/۹۷ (۱۰.۱۹.۲۰۱۸)
تلفن: ۸۸۱۹۶۹۵۵-۰۲۱
آدرس: ضلع جنوبی اتوبان قزوین_زنجان-نمایشگاه بین المللی قزوین

سیزدهمین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی و فرآورده های غذایی دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته رشت ۹۷
تاریخ شروع: چهارشنبه ۰۹/۰۸/۹۷ (۱۰.۳۱.۲۰۱۸)
تاریخ پایان: شنبه ۱۲/۰۸/۹۷ (۱۱.۰۳.۲۰۱۸)
تلفن: ۳۳۶۹۰۹۵۴-۰۱۳
آدرس: گیلان-رشت-کیلومتر ۴ جاده رشت_تهران-نمایشگاه بین المللی گیلان

نمایشگاه کشاورزی،بسته بندی و صنایع تبدیلی کرمان ۹۷
تاریخ شروع: سه شنبه ۲۰/۰۹/۹۷ (۲۱.۱۱.۲۰۱۸)
تاریخ پایان: جمعه ۲۳/۰۹/۹۷ ۱۲.۱۴.۲۰۱۸))
تلفن: ۳۲۴۷۲۹۹۰-۰۳۴
آدرس: تهران-بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی-رو به روی شهرک صنعتی خضرا

هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی اصفهان ۹۷
تاریخ شروع: سه شنبه ۱۱/۱۰/۹۷ (۰۱.۰۱.۲۰۱۹)
تاریخ پایان: جمعه ۱۴/۱۰/۹۷ (۰۱.۰۴.۲۰۱۹)
تلفن: ۳۲۶۰۳۰۰۶-۰۳۱
آدرس: اصفهان-پل شهرستان-محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد ۹۷
تاریخ شروع: چهارشنبه ۰۳/۱۱/۹۷ (۰۱.۲۳.۲۰۱۹)
تاریخ پایان: جمعه ۰۶/۱۱/۹۷ (۰۱.۲۶.۲۰۱۸)
تلفن: ۳۵۲۴۰۰۲۴-۰۵۱
آدرس: مشهد-انتهای بلوار وکیل آباد-نمایشگاه بین المللی مشهد