نمایشگاه خارجی

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی FOOD ACRO نایرونی کنیا ۲۰۱۸
تاریخ شروع: سه شنبه ۹۷/۰۶/۱۳ (۰۹/۰۴/۲۰۱۸)
تاریخ پایان: پنجشنبه ۹۷/۰۶/۱۵ (۰۹/۰۶/۲۰۱۸)
تلفن: ۸۶۰۲۲۷۰۱-۰۲۱ ، ۰۹۱۲۶۰۸۶۸۶۳
آدرس: نمایشگاه بین المللی نایروبی (کنیا) Harambee. Ave. Nairobi City. Kenya

 

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی کشاورزی دارالسلام تانزالیا ۲۰۱۸
تاریخ شروع: پنج شنبه ۹۷/۰۸/۰۳ (۱۰/۲۵/۲۰۱۸)
تاریخ پایان: شنبه ۹۷/۰۸/۰۵ (۱۰/۲۷/۲۰۱۸)
تلفن: ۸۶۰۲۲۷۰۱-۰۲۱ ، ۰۹۱۲۶۰۸۶۸۶۳
آدرس: نمایشگاه دارالسلام (تانزانیا) Dares Salaam. Tanzania

 

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی کشاورزی تاشکند ازبکستان ۲۰۱۸
تاریخ شروع: چهار شنبه ۹۷/۰۸/۳۰ (۱۱/۲۱/۲۰۱۸)
تاریخ پایان: جمعه ۹۷/۰۹/۰۲ (۱۱/۲۳/۲۰۱۸)
تلفن: ۸۶۰۲۲۷۰۱-۰۲۱ ، ۰۹۱۲۶۰۸۶۸۶۳
آدرس: نمایشگاه بین المللی تاشکند (ازبکستان) Tashkent 100084. Uzbakistan. 107

 

http://www.agro-expo.com/index.htm

31 دوره نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ( AGRO 2019 )

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴-۱۳۹۸/۰۳/۱۷

محل برگزاری: کیف-اکراین

 

https://www.inagrichem-exhibition.net/

5 دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی- کود-سم و مواد شیمیایی

تاریخ برگزاری:۱۳۹۸/۰۶/۰۶ -۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ( ۲۸-۳۰ August 2019 )

محل برگزاری:جاکارتا-اندونزی

 

http://www.agritechindia.com/index.php/iccf-exhibition

4 دوره نمایشگاه کود کشور هند ( ICCF )

تاریخ برگزاری:۱۳۹۸/۰۶/۰۸-۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ( ۳۰ August-01 September 2019 )

محل برگزای:بنگلر-هند

 

https://www.agroworldindia.com/

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و تجارت کشاورزی ( Agro World 2019 )

تاریخ برگزاری:۱۳۹۸/۰۸/۱۴-۱۳۹۸/۰۸/۱۷

محل برگزاری:دهلی نو-هند

 

http://en.fshow.org/

11 دوره نمایشگاه بین المللی صنعت کود چین ( FSHOW )

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵-۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ( ۲۴-۲۶ February 2020 )

محل برگزاری:شانگهای-چین