آبان ۲, ۱۳۹۸

برنامه غذایی فلفل دلمه ای

(برنامه غذایی تنظیم شده ذیل به ازای هر ۴۰۰ لیتر آب آبیاری می­باشد)   1- بلافاصله بعد از کاشت نشاء ۱ لیتر پریم + ۱ کیلوگرم […]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۶

برنامه غذایی زیتون

۱- فاصله بین برداشت تا قبل از تورم جوانه ها (زمستان گذرانی) محلول پاشی: ۱.۵ لیتر بلوم ست + ۱ کیلو آمینواسپارک در هر ۴۰۰ لیتر […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵

برنامه غذایی کُلزا

برنامه غذایی کُلزا -قبل از کاشت: ۵/۱ کیلوگرم هیوفارم + ۲۵ کیلوگرم سولفات روی ۳۴ درصد + ۵۰ کیلوگرم گوگرد ۶۰ درصد + ۲۵ کیلوگرم سولفات […]
آبان ۳, ۱۳۹۵

برنامه غذایی سیب

مرحله اول: بعد از برداشت میوه و قبل از ورود به زمستان گذرانی : ۵/۱لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + ۲ لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گروس) در ۱۰۰۰ لیتر آب […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۵

برنامه غذایی گوجه فرنگی

  برنامه غذایی گیاه گوجه فرنگی ۱- مرحله خزانه : در مرحله خزانه پیشنهاد می گردد قبل از انتقال نشاء از محلول پاشی یک لیتر AMINO.GROWTH […]
تیر ۱۹, ۱۳۹۵

برنامه غذایی سیب زمینی

با توجه به اینکه جوانه زنی و سبز شدن سیب زمینی به زمان بیشتری نسبت به سایر گیاهان نیاز دارد پیشنهاد می شود از کود NOBEL […]
تیر ۱۹, ۱۳۹۵

برنامه غذایی زعفران

برنامه غذایی زعفران   1 – در اولین آب آبیاری : ۵ لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) + ۳ لیتر  PRIME(پریم) + ۲ لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)   2- […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۵

برنامه غذایی چغندر قند

– در اولین آبیاری : ۲ لیتر PRIME(پریم) + یک کیسه (۱۰-۵۲-۱۰+TE) N-P-K + یک گالن ۵ لیتری SAL.STOP (سال.استاپ) ۲- در دومین آب آبیاری : […]