پایلوت باغ بادام – نظر آباد

گندمکاران با ورود به بورس کالا احساس امنیت می کنند
خرداد ۱۷, ۱۳۹۶
کاهش وابستگی کشور به واردات دانه های روغنی
خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

pilot1

pilot2

باغ بادام نظر آباد – کمبود شدید روی

pilot3

pilot4

باغ بادام نظر آباد و تغذیه با BLOOM SET جهت بر طرف کردن کمبود روی و افزایش باروری