کود مایع BLOOM.SET

خرداد ۸, ۱۳۹۵

کود مایع BLOOM.SET (بلوم.ست)

کود مایع BLOOM.SET (بلوم.ست) تاثیر روی بر روی گیاه در این مطلب به معرفی کود مایع بلوم.ست میپردازیم.عنصر روی یک ریز مغذی ضروری برای گیاه است […]