هرس درخت گردو

فوریه 11, 2018

هرس درختان

بهترین زمان هرس درختان بهترین زمان هرس درختان گردو با توجه به اینکه درخت گردو درختی حجیم و گسترده است، اگر به حال خود رها شود […]