زمان آبیاری درختان

فوریه 11, 2018

بهترین زمان آبیاری درختان

بهترین زمان آبیاری درختان گردو و انار بهترین زمان آبیاری درخت گردو برای تولید گردو علاوه بر نوع نهال، آبیاری مناسب هم تاثیرگذار است. آبیاری درخت […]