خرید گندم

آوریل 11, 2020
دستورالعمل خرید گندم

ارسال دستورالعمل خرید گندم داخلی توسط بخش غیر دولتی

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد (ارسال دستورالعمل خرید گندم داخلی توسط بخش غیر دولتی (خرید توافقی)‌) نوشت: با توجه به برنامه های جهاد […]