بیماری برنج

سپتامبر 13, 2016

بیماری آگاگاره (کمبود مواد غذایی)

بیماری آگاگاره (کمبود مواد غذایی( فرق اساسی این بیماری با دیگر بیماریهای برنج مثل بلاست و یا بیماری شیت بلایت در این است که عامل این […]