توصیه های غذایی

تیر ۱۹, ۱۳۹۵

برنامه غذایی یونجه و شبدر

قبل از کشت جهت آماده سازی زمین : ۵ لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) + ۲ کیسه N-P-K (10-52-10+TE) در هکتار چین اول : زمان اولین آب ۲ […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۵

برنامه غذایی گوجه فرنگی

  برنامه غذایی گیاه گوجه فرنگی ۱- مرحله خزانه : در مرحله خزانه پیشنهاد می گردد قبل از انتقال نشاء از محلول پاشی یک لیتر AMINO.GROWTH […]
آبان ۳, ۱۳۹۵

برنامه غذایی سیب

مرحله اول: بعد از برداشت میوه و قبل از ورود به زمستان گذرانی : ۵/۱لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + ۲ لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گروس) در ۱۰۰۰ لیتر آب […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵

برنامه غذایی کُلزا

برنامه غذایی کُلزا -قبل از کاشت: ۵/۱ کیلوگرم هیوفارم + ۲۵ کیلوگرم سولفات روی ۳۴ درصد + ۵۰ کیلوگرم گوگرد ۶۰ درصد + ۲۵ کیلوگرم سولفات […]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۶

برنامه غذایی زیتون

۱- فاصله بین برداشت تا قبل از تورم جوانه ها (زمستان گذرانی) محلول پاشی: ۱.۵ لیتر بلوم ست + ۱ کیلو آمینواسپارک در هر ۴۰۰ لیتر […]