فوریه 13, 2018

برنامه غذایی زیتون

۱- فاصله بین برداشت تا قبل از تورم جوانه ها (زمستان گذرانی) محلول پاشی: ۱.۵ لیتر بلوم ست + ۱ کیلو آمینواسپارک در هر ۴۰۰ لیتر […]
مارس 8, 2017

برنامه غذایی کُلزا

برنامه غذایی کُلزا -قبل از کاشت: ۵/۱ کیلوگرم هیوفارم + ۲۵ کیلوگرم سولفات روی ۳۴ درصد + ۵۰ کیلوگرم گوگرد ۶۰ درصد + ۲۵ کیلوگرم سولفات […]
اکتبر 24, 2016

برنامه غذایی سیب

مرحله اول: بعد از برداشت میوه و قبل از ورود به زمستان گذرانی : ۵/۱لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + ۲ لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گروس) در ۱۰۰۰ لیتر آب […]
اکتبر 3, 2016

برنامه غذایی گوجه فرنگی

  برنامه غذایی گیاه گوجه فرنگی ۱- مرحله خزانه : در مرحله خزانه پیشنهاد می گردد قبل از انتقال نشاء از محلول پاشی یک لیتر AMINO.GROWTH […]
جولای 9, 2016

برنامه غذایی یونجه و شبدر

قبل از کشت جهت آماده سازی زمین : ۵ لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) + ۲ کیسه N-P-K (10-52-10+TE) در هکتار چین اول : زمان اولین آب ۲ […]
جولای 9, 2016

برنامه غذایی انواع لوبیا

در اولین آب بعد از کشت : ۳ لیتر PRIME (پریم) + ۵ لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) در دومین آب آبیاری : ۲ لیتر N.UP (اِن.آپ) + […]
جولای 9, 2016

برنامه غذایی فلفل دلمه

در اولین آب بعد از کشت : در این مرحله استفاده از ۳ کیسه (۱۰-۵۲-۱۰+TE) N-P-K + 2 لیتر PRIME (پریم) + ۳ لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) […]
جولای 9, 2016

برنامه غذایی سیب زمینی

با توجه به اینکه جوانه زنی و سبز شدن سیب زمینی به زمان بیشتری نسبت به سایر گیاهان نیاز دارد پیشنهاد می شود از کود NOBEL […]
جولای 9, 2016

برنامه غذایی زعفران

برنامه غذایی زعفران   1 – در اولین آب آبیاری : ۵ لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) + ۳ لیتر  PRIME(پریم) + ۲ لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)   2- […]