توصیه های غذایی صفحه اصلی

جولای 9, 2016

برنامه غذایی گندم

جهت انجام بذرمال از یک لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + ۵ لیتر آب برای ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلو گرم بذر استفاده گردد. پنجه زنی : جهت آبیاری […]