AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)

کود پودری سولفات پتاسیم (۰-۰-۵۲)
خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
بورد تخصصی
خرداد ۲۰, ۱۳۹۵

AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)

گیاهان همانند دیگر موجودات زنده به مولفه های مشخصی برای رشد در درون یا بیرون از خاک احتیاج دارند. اسید های آمینه عناصر اساسی در فرآیند سنتز پروتئین هستند و تقریبا ۲۰ نوع اسید آمینه مهم در فرآیند هر عملیات نقش دارد. فقط اسید های آمینه آزاد     (L-Amino Acid) در ساختار پروتئین ها و فعالیت های متابولیکی حضور داشته که از قابلیت جذب بسیار بالای نیز برخوردار هستند. طبق تحقیقات انجام شده اسید های آمینه به طور مستقیم و غیر مستقیم بر فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه تاثیر می گذارند و در نتیجه جذب مواد مغذی و همچنین فلور خاک را بهبود می بخشند.

AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)

معرفی AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)

AMINO.GROWTH محصول اسید آمینه مایع مجموعه تولیدی ZAEEM  بوده و حاوی ۱۶ نوع اسید آمینه ضروری از نوع آزاد می باشد. این محصول در کنار دیگر محصولات ZAEEM  به عنوان یک مکمل کامل غذایی برای گیاهان محسوب می شود و استفاده از آن بطور قابل ملاحظه ای مصرف کود های شیمیایی و سموم کشاورزی را کاهش می دهد. AMINO.GROWTH  با افزایش تولید کلروفیل در برگ ها و فرآیند فتوسنتز، تولید کربو هیدرات در گیاهان را افزایش می دهد. همچنین این محصول با تسریع سنتز پروتئین و هورمون های گیاهی، رشد گیاه را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

 

مزایای AMINO.GROWTH

AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)

•    تسریع در سنتز هورمون های محرک رشد گیاه به طور طبیعی
•    تقویت عمل لقاح در گیاهان و افزایش گرده افشانی و تشکیل میوه
•    تقویت جوانه ها و اتصال دمگل به سر شاخه
•    تاثیر مثبت بر عملکرد روزنه های گیاهی و جلوگیری از تعرق زیاد
•    تقویت سیستم ایمنی گیاه در برابر بیما ری ها
•    خاصیت کلات کنندگی عناصر ریز مغذی و بهبود در جذب آنها
•    افزایش وزن و کیفیت محصولات زراعی و باغی
•    افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیط

 

دستور العمل مصرف AMINO.GROWTH
آنالیز AMINO.GROWTH

آنالیز AMINO.GROWTH

AMINO GROWTH 4