Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  کود پودریN-P-K (20-20-20+TE) گروه تولیدی ZAEEM عناصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه را با ترکیبی کاملا متعادل تامین می نماید.
  این محصول یک کود عمومی محسوب شده و بکارگیری آن برای کلیه گیاهان در تمام مراحل رشد امکان پذیر می باشد . کود پودری N-P-K (20-20-20+TE) گروه تولیدی ZAEEM با دارا بودن اسید آمینه و تمامی عناصر ریزمغذی بسیاری از نیازهای گیاه را تامین می نماید. همچنین این محصول با فرمول متعادل خود سرعت رشد ، عملکرد محصول و کیفیت را کاملا بهبود می بخشد.
  این محصول به دلیل انحلال 100 درصد ، در مخازن کود به هیچ عنوان رسوب نمی نماید. کود N-P-K (20-20-20+TE)  گروه تولیدی ZAEEM کمبود های مربوط به هر یک از عناصر اصلی را برطرف نموده و مصرف کودهای پایه را به حداقل می رساند. همچنین این نوع کود فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین می باشد.
  کودN-P-K (20-20-20+TE) گروه تولیدی ZAEEM قابلیت استفاده مصارف آب آبیاری و همچنین محلول پاشی را دارا می باشند.

   20 20 20

  مزایای کود پودریN-P-K (20-20-20+TE)


  • تامین عناصر درشت و ریز مغذی برای گیاه
  • افزایش رشد در تمام گونه های گیاهی
  • مناسب برای تمام مراحل رشد گیاه و محصولات زراعی و باغی
  • دارای قابلیت جذب سریع و تاثیر فوق العاده
  • فاقد کلر ، سدیم و فلزات سنگین

   

  دستورالعمل مصرف کود پودری N-P-K

  20 20 20TE