Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  کود پودریN-P-K (10-52-10+TE) گروه تولیدی ZAEEM عناصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه را تامین می نماید.
  میزان فسفر موجود در ترکیب این محصول 52 درصد می باشد که می تواند نقش اساسی در ساختار RNA و DNA ایفا کند. همچنین حضور آن در گیاه تولید مولکول ATP را افزایش داده که باعث بهبود در تولید و ذخیره سازی انرژی در گیاه می شود. کود پودریN-P-K (10-52-10+TE) گروه تولیدی ZAEEM در اوایل فصل رشد و توسعه ریشه و برگ ها را افزایش داده و تاثیر مثبتی بر عملکرد محصول می گذارد. همچنین این محصول با دارا بودن اسید آمینه و تمامی عناصر ریزمغذی کیفیت ، رنگ و مزه محصول را بهبود می بخشد. استفاده از این محصول امکان ابتلاء گیاه به بیماری های ریشه را کاهش می دهد. کود پودری N-P-K (10-52-10+TE) گروه تولیدی ZAEEM کمبود های مربوط به هر یک از عناصر اصلی را برطرف نموده و مصرف کودهای پایه را به حداقل می رساند. همچنین این نوع کود فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین می باشد.
  این محصول به دلیل انحلال 100 درصد ، در مخازن کود به هیچ عنوان رسوب نمی نماید .کودN-P-K (10-52-10+TE) گروه تولیدی ZAEEM قابلیت استفاده مصارف آب آبیاری و همچنین محلول پاشی را دارا می باشند.

   10 50 10

  مزایای کود پودریN-P-K (10-52-10+TE)


  • تسریع در فرآیند توسعه ریشه در گیاهان جوان
  • افزایش دسترسی ریشه به آب موجود در سطوح پایین تر خاک
  • بهبود در فرآیند فتوسنتز و افزایش ذخیره انرژی
  • بهبود در عملکرد و کیفیت محصولات
  • فاقد کلر ، سدیم و فلزات سنگین

   

  دستورالعمل مصرف کود پودری N-P-K

  10 52 10TE