Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  10-35-15+TE معرفی کود مایع PRIME (پرایم)

  فسفر یکی از 17 مواد مغذی ضروری برای رشد گیاه محسوب می شود. نقش فسفر توسط هیچ ماده مغذی دیگری قابل اجرا نیست و یک مقدار کافی از آن برای رشد بهینه و تولید مثل گیاه بسیار ضروری می باشد. در طول روز ممکن است گیاهی که با سرعت در حال رشد است، معادل 2/5 کیلوگرم در هکتار فسفر جذب نماید. فسفر در حدود 0/2 درصد وزن خشک گیاه را تشکیل می دهد و برای رشد گیاه کاملا حیاتی بوده و در هر سلول زنده گیاه یافت می شود. فسفر در چندین عملیات و فرآیند عمده گیاه درگیر است که شامل تشکیل و توسعه ریشه اولیه ، انتقال انرژی، فتوسنتز، تبدیل قند ها و نشاسته ها، سنتز پروتئین و ویتامین، حرکت مواد مغذی در گیاه و انتقال خصوصیات ژنتیکی از یک نسل به نسل بعد می باشد.

   

  علائم کمبود فسفر

  •    کاهش توسعه و سطح برگ ها و همچنین تعداد برگ ها
  •    کاهش رشد ریشه و توده ریشه و متعاقبا کاهش دسترسی به آب و مواد مغذی در خاک
  •    تغییر رنگ برخی از برگ ها به رنگ آبی متمایل به سبز یا ارغوانی
  •     کاهش رشد و تاخیر در بلوغ گیاه و محصولات

  علائم کمبود فسفر

  10-35-15+TE معرفی کود مایع PRIME (پرایم)

  محصول PRIME  کود مایع کامل N-P-K محسوب می شود که حاوی درصد بالایی از عنصر فسفر است. ترکیب این محصول به صورت 15-35-10  بوده و حاوی تمام ریز مغذی های مورد نیاز گیاه می باشد. استفاده از این محصول به صورت چهار فصل و در تمام مراحل رشد امکانپذیر بوده و همزمان بسیاری از ریز مغذی های مورد نیاز گیاه را برطرف می کند. کود مایع PRIME مجموعه تولیدی  ZAEEM ، در اوایل فصل ریشه زایی را تسریع نموده و همچنین با افزایش توده ریشه مقاومت مکانیکی گیاه را تقویت می بخشد. این محصول با در اختیار قرار دادن فسفر کافی، با افزایش تعداد و سطوح برگ ها و فرآیند فتوسنتز، از ایجاد برگ های ارغوانی و سبز خیلی تیره جلوگیری می کند. استفاده مناسب از PRIME  رشد گیاه را بویژه در مراحل اولیه رشد به شدت افزایش داده و با اطمینان می توان بلوغ زودرسی برای گیاه پیش بینی نمود. همچنین این محصول  نگرانی ها را در ارتباط با بیماری های ریشه برطرف می کند. کود مایع PRIME  حاوی 8 درصد اسید آمینه بوده و یک محصول بسیار مناسب جهت بذرمال و همچنین استفاده در خزانه می باشد.
   این محصول دارای قابلیت محلول پاشی و همچنین مصارف آب آبیاری است.

   

  مزایای PRIME

  کود مایع PRIME )پرایم (

  •    تسریع چشمگیر در ریشه زایی و افزایش انشعابات و توده ریشه
  •    افزایش دسترسی گیاه به آب موجود در سطوح پایین تر خاک
  •    افزایش فتوسنتز، تنفس، ذخیره انرژی و تقسیم سلولی
  •    بلوغ زود تر در محصولات و ایجاد محصولات یکنواخت
  •    بهبود عملکرد وکیفیت محصول
  •    افزایش قدرت شاخه ها و ساقه ها
  •    بهبود بخشیدن به تشکیل شکوفه و تولید دانه
  •    افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها

   

   

   

   


  آنالیز PRIME

  TOP MACRO 11

  دستورالعمل مصرف  PRIME

  دستورالعمل مصرف PRIME