Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  فروش کود مایع زعیم - K.MITO.P کامیتو.پی

  پتاسیم و فسفر از عناصر درشت مغذی (Macronutrient) ضروری می باشند و در تمامی مراحل رشد مورد نیاز گیاهان می باشند. ترکیب کودهای مایعی که به طور بارز معرف عناصر پتاسیم (K2O) و فسفر (P2O5) هستند دارای یون فسفیت می باشد. یون فسفیت حفاظت و توانایی لازم در برابر بیماری های قارچی و باکتریایی را در گیاه فراهم می آورد و استفاده از این نوع کود به طور طبیعی در کاهش مصرف سموم کشاورزی موثر است.

   

  معرفی کود مایع K.MITO.P

  کود مایع K.MITO.P، محلول پتاسیم و فسفر گروه تولیدی ZAEEM می باشد و نیازهای گیاه را نسبت به این دو عنصر در تمام مراحل رشد تامین می سازد. همچنین K.MITO.Pبه دلیل دارا بودن یون فسفیت، سبب کاهش رشد و تولید پاتوژن ها و اسپور ها در گیاه شده و بیماری های قارچی و باکتریایی را کنترل می نماید. ترکیب منحصر به فرد این محصول، سیستم ایمنی گیاه را تقویت نموده و رشد و توسعه عوامل بیماریزای قارچی بویژه خانواده  Oomyceteرا کاهش می دهد. این محصول جهت مقابله با بیماری های قارچی نظیر پوسیدگی سیاه داخل میوه، مرگ گیاهچه، لکه موجی سیب زمینی و گوجه فرنگی ، پوسیدگی طوقه درختان میوه و همچنین بیماری های باکتریایی نظیر آتشک درختان میوه بسیار مناسب می باشد.

  مزیت کود مایع kmito p

  photo 2017 09 21 11 09 23


  مزایای کود مایع K.MITO.P

  •    افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری های قارچی و باکتریایی
  •    پر شدن دانه های غلات ، ذرت و افزایش وزن هزار دانه
  •    افزایش توانایی گیاه در نگهداری آب در برگ ها
  •    افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی
  •    افزایش در اندازه ، وزن، تعداد میوه و رسیدگی محصول

  آنالیز کود مایع K.MITO.P

   KMITO P 2n

  دستورالعمل مصرف کود مایع K.MITO.P

  مزیت کود مایع kmito p