Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  هدف گروه تولیدی ZAEEM از راه اندازی بورد تخصصی، استفاده و به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش روز مورد استفاده در جهان می باشد. بورد تخصصی گروه تولیدی ZAEEM شامل چهار بخش می باشد:

  soil sample

  مقالات
  • آزمون ها
  • پایلوت های انجام شده
  • مجوز های خاک و آب

   

   

   

   

   

  در قسمت "مقالات" ، مقالات معتبر منتشر شده در مجلات خارجی و ایرانی مرتبط با دانش روز کشاورزی خدمت بازدید کنندگان محترم از سایت ارائه می گردد. هدف از راه اندازی این قسمت مقایسه محصولات تولیدیZAEEM با دانش و تکنولوژی روز بکار رفته در تولید آنها می باشد.
  قسمت "آزمون ها" شامل دو بخش آزمون آب و خاک می باشد. کشاورزان محترم می توانند با انجام آزمایش های مربوط به آب و خاک وارد این قسمت شده و نسبت به تکمیل و ارسال فرم ها با اطلاعات صحیح اقدام نمایند. کارشناسان و متخصصان گروه تولیدی ZAEEM با بررسی اطلاعات دریافتی نسبت به راهنمایی و تجویز برنامه غذایی مناسب در اسرع وقت اقدام خواهند نمود.
  در قسمت "پایلوت های انجام شده" ، گروه تولیدی ZAEEM آزمون های آب و خاک و طرح های آزمایشی را انجام داده و با دریافت اطلاعات مرتبط نسبت به تجویز برنامه غذایی مورد نیاز در دوره های مختلف رشد اقدام می نماید و نتایج آن را جهت مشاهده در این قسمت بارگذاری می نماید.
  همچنین گروه تولیدی ZAEEM تاییدیه ها و مجوز های تولید محصولات خود را از موسسه خاک و آب کشور دریافت و در بخش "مجوزهای خاک و آب" جهت مشاهده بازدید کنندگان قرار می دهد.