Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  yonje

  قبل از کشت جهت آماده سازی زمین :


  5 لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) + 2 کیسه N-P-K (10-52-10+TE) در هکتار

   

  چین اول :


  زمان اولین آب 2 لیتر PRIME ( پریم ) + 2 لیتر AMINO.GROWTH ( آمینو.گِروس ) + 2 لیتر CAL.UP (کال.آپ)

   

  آب دوم :


  2 لیتر FULL.UP(فول.آپ) + یک گالن NOBEL (نوبل) + 3 لیتر N.UP (اِن.آپ)

   

  آب سوم :


  2 گالنNOBEL (نوبل) + 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گروس) + 5 لیترN.UP (اِن.آپ)

  لازم به ذکر است جهت بهره وری بهینه از توصیه های غذایی ، حتما با کارشناسان گروه تولیدی ZAEEM مشورت فرمایید.

  یونجه 2