Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  zaferon

  برنامه غذایی زعفران

   

  1 – در اولین آب آبیاری :

  5 لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) + 3 لیتر  PRIME(پریم) + 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)

   

  2- قبل از برداشت گل :

  استفاده از 2 کیسه N-P-K (10-52-10+TE) + 2 لیترFULL.UP  (فول.آپ)


  3- بعد از برداشت گل :

  2 کیسه N-P-K  (20-20-20+TE)+ 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) + 2 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست)

   

  4- بعد از رشد کامل برگ ها :

  2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) + 2 کیسه N-P-K  (20-20-20+TE)
  لطفا در طول زمستان گذرانی از بکارگیری ترکیبات نیتروژن دار پرهیز نمایید.
  مرحله بعد از زمستان گذرانی تا قبل از برداشت :
  2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) + 2 کیسه N-P-K  (20-20-20+TE)+ 5 لیتر  N.UP (اِن.آپ)

   

  مرحله آخر (دو هفته قبل از برداشت):

  5 لیتر  K.MITO(کامیتو) به همراه 2 لیتر FULL.UP  (فول.آپ)

  لازم به ذکر است جهت بهره وری بهینه از توصیه های غذایی ، حتما با کارشناسان گروه تولیدی  ZAEEM مشورت فرمایید.

  برنامه غذایی زعفران 2