Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  khiar

  مرحله چهار برگی :


  2 تا 3 لیتر PRIME (پریم) + یک لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)

   

  بعد از چهار برگی و قبل از گل دهی :


  2 کیسه N-P-K (20-20-20+TE) + 3 لیتر N.UP (اِن.آپ) + یک لیتر FULL.UP (فول آپ)

   

  زمان گل دهی :


  2 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + یک لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)

   

  قبل از تشکیل میوه :


  2 کیسه N-P-K (20-20-20+TE) + 2 لیتر FULL.UP (فول.آپ) + 2 لیتر SAL.STOP (سال.استاپ)

   

  زمان ظهور میوه :


  3 لیتر K.MITO (کامیتو) + یک لیتر CAL.UP (کال.آپ) + 2 لیتر FULL.UP (فول.آپ)

  لازم به ذکر است جهت بهره وری بهینه از توصیه های غذایی ، حتما با کارشناسان گروه تولیدی ZAEEM مشورت فرمایید.

  خیار 2