Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  rice field

  قبل از کشت جهت جداسازی دانه های پوک از دانه های سالم از آب نمک استفاده شود .

   

  مرحله بذر مال :


  یک لیترPRIME (پریم) + یک لیترSAL.STOP (سال.استاپ) + یک لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) - برای 300 متر خزانه.

   

  کشت در خزانه :


  قبلاً از بذر پاشی جهت پیشگیری و مبارزه با علف های هرز احتمالی (خصوصاً سروف) از علف کش هایی نظیر بوتاکلر استفاده کنید . بعد از پاشیدن بذر در آب اول جهت هر 250 تا 300 متر خزانه مقدار یک لیتر PRIME (پریم) + یک لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس).

   

  یک هفته کشت در خزانه :


  جهت هر 300 متر خزانه : 2 لیتر N.UP (اِن.آپ) + یک لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس).

   

  انتقال نشاء به زمین اصلی :


  سه روز بعد از انتقال به زمین اصلی 2 لیتر PRIME (پریم) + 5 لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) + دو کیسه (10-52-10) N-P-K.

   

  10 روز بعد از کشت نشاء:


  3 تا 5 لیتر N.UP ( اِن.آپ) + 2 کیسه (20-20-20+TE) N-P-K + یک گالن FUNGI.STOP (فانگی.استاپ) برای جلوگیری از ابتلا به بیماری قارچی.

  ابتدای فاز گل دهی : (زمانی که تقریباً 10% خوشه ها از غلات بیرون آمده است ) :
  3 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) + یک لیتر BLOOM.SET ( بلوم.ست ) به صورت محلول پاشی در 1000 لیتر آب.
  در اولین نوبت آبدهی بعد از محلول پاشی فوق 3 لیتر N.UP ( اِن.آپ) + 2 کیسه (20-20-20+TE) N-P-K در آب آبیاری مصرف شود.

   

  در صورت مشاهده زردی در شالی :


  ضمن آنکه توصیه می شود با کارشناسان مجموعه تماس گرفته شود تا در اسرع وقت موضوع بصورت فنی مورد بررسی قرار گیرد ، قبل از آن برنامه سه لیتر N.UP ( اِن.آپ) + 2 کیسه (20-20-20+TE) N-P-K + 3 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) توصیه می گردد.

   

  مرحله شیری شدن دانه ها :


  3 لیتر K.MITO (کامیتو ) + 2 لیتر PRIME (پریم) + 5 لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) + 2 کیلوگرم سولفات پتاسیم.

   

  جهت پر شدن دانه ها (20 روز قبل از برداشت ) :


  3 لیتر K.MITO (کامیتو) + 3 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس).

  لازم به ذکر است جهت بهره وری بهینه از توصیه های غذایی ، حتما با کارشناسان گروه تولیدی ZAEEM مشورت فرمایید.

  برنامه غذایی برنج 3